Portfolio chiefs

PUBLISHED : Monday, 17 March, 2008, 12:00am
UPDATED : Monday, 17 March, 2008, 12:00am

Premier: Wen Jiabao

Vice-premiers: Li Keqiang , Hui Liangyu Zhang Dejiang , Wang Qishan

State councillors: Liu Yandong , Ma Kai , Dai Bingguo , Meng Jianzhu , Liang Guanglie

Secretary General: Ma Kai

Foreign Minister: Yang Jiechi

Defence Minister: Liang Guanglie

Minister in charge of the State Ethnic Affairs Commission: Yang Jing

Minister in charge of National Development and Reform Commission: Zhang Ping

Minister of Education: Zhou Ji

Minister of Science and Technology: Wan Gang

Minister of Industry and Information: Li Yizhong

Minister of Public Security: Meng Jianzhu

Minister of Human Resources and Social Security: Yin Weimin

Minister of State Security: Geng Huichang

Minister of Supervision: Ma Wen

Minister of Civil Affairs: Li Xueju

Minister of Justice: Wu Aiying

Minister of Finance: Xie Xuren

Minister of Land and Resources: Xu Shaoshi

Minister of Housing and Urban Township Construction: Jiang Weixin

Minister of Railways: Liu Zhijun

Minister of Transport: Li Shenglin

Minister of Water Resources: Chen Lei

Minister of Agriculture: Sun Zhengcai

Minister of Environmental Protection: Zhou Shengxian

Minister of Commerce: Chen Deming

People's Bank of China governor: Zhou Xiaochuan

Auditor General of the National Audit Office: Liu Jiayi

Minister of Culture: Cai Wu