Akira Kurosawa

FILM (1950)

Scandal Toshiro Mifune, Shirley Yamaguchi, Takashi Shimura, Noriko Sengoku, Yoko Katsuragi Director: Akira Kurosawa

Ugetsu