Thomas Chang

 

Waxing lyrical

Canto-pop star Niki Chow Lai-kei isn't blushing as she reveals her beauty secrets