Wong Wai-Yin

 

PICK OF THE DAY

Piano Recital by Aristo Sham and Wong Wai-yin