Yuan Zai, the Taipei Zoo's youngest panda makes her public debut | South China Morning Post

Yuan Zai, the Taipei Zoo's youngest panda makes her public debut

Mon, 6 Jan 2014

The Taipei Zoo posted a video of the preparations for the public debut of Yuan Zai, the zoo's latest panda addition.