Gu Kailai's testimony against Bo Xilai

Fri, 9 Aug 2013