Xiaohonghu now has 150 million users, most of whom are young women. (Picture: Xiaohongshu)Xiaohonghu now has 150 million users, most of whom are young women. (Picture: Xiaohongshu)
Xiaohonghu now has 150 million users, most of whom are young women. (Picture: Xiaohongshu)

Failed anonymous chat app is pivoting to social shopping

Failed chat app Toilet (yes, it's really called Toilet) is becoming a social shopping service like Xiao Hong Shu called Haoji

Topic |   E-commerce
Xiaohonghu now has 150 million users, most of whom are young women. (Picture: Xiaohongshu)Xiaohonghu now has 150 million users, most of whom are young women. (Picture: Xiaohongshu)
Xiaohonghu now has 150 million users, most of whom are young women. (Picture: Xiaohongshu)
READ FULL ARTICLE