Shenzhen future unclear as group buys Jianlibao

READ FULL ARTICLE