Fubon buys 20pc of Xiamen bank for 250m yuan

READ FULL ARTICLE