Wen Jiabao

Leaders say farewell to Paulson, Beijing's friend in Washington

Topic |   Wen Jiabao
READ FULL ARTICLE