Advertisement
Zhao Xianming
Zhao Xianming
Zhao Xianming is board chairman and president of ZTE Corp
Related Topic
Future tech