The Alibaba Headquarters in Hangzhou, Zhejiang Province. Photo: Sam Tsang

Tech giant Alibaba paid 23.8 billion yuan of tax in China last year

Topic |   Alibaba

TOP PICKS

The Alibaba Headquarters in Hangzhou, Zhejiang Province. Photo: Sam Tsang
READ FULL ARTICLE