Zhou Xiaochuan, governor of the People's Bank of China. Photo: Bloomberg Zhou Xiaochuan, governor of the People's Bank of China. Photo: Bloomberg
Zhou Xiaochuan, governor of the People's Bank of China. Photo: Bloomberg

China’s PBOC chief search spurs focus on finance regulators

Zhou Xiaochuan, governor of the People's Bank of China. Photo: Bloomberg Zhou Xiaochuan, governor of the People's Bank of China. Photo: Bloomberg
Zhou Xiaochuan, governor of the People's Bank of China. Photo: Bloomberg
READ FULL ARTICLE