Wang Jinxia, assistant director-general of the Qianhai-Shekou Administrative Committee. Photo: David Wong

Qianhai seeks to lower threshold for Hong Kong insurers

Topic |   Qianhai

TOP PICKS

Wang Jinxia, assistant director-general of the Qianhai-Shekou Administrative Committee. Photo: David Wong
READ FULL ARTICLE