Wang Jinxia, assistant director-general of the Qianhai-Shekou Administrative Committee. Photo: David Wong Wang Jinxia, assistant director-general of the Qianhai-Shekou Administrative Committee. Photo: David Wong
Wang Jinxia, assistant director-general of the Qianhai-Shekou Administrative Committee. Photo: David Wong
Qianhai

Qianhai seeks to lower threshold for Hong Kong insurers

Topic |   Qianhai
Wang Jinxia, assistant director-general of the Qianhai-Shekou Administrative Committee. Photo: David Wong Wang Jinxia, assistant director-general of the Qianhai-Shekou Administrative Committee. Photo: David Wong
Wang Jinxia, assistant director-general of the Qianhai-Shekou Administrative Committee. Photo: David Wong
READ FULL ARTICLE