Robin Li made his money via search engine Baidu. Photo: Bloomberg Robin Li made his money via search engine Baidu. Photo: Bloomberg
Robin Li made his money via search engine Baidu. Photo: Bloomberg

Baidu founder Robin Li is China's richest person

The founder of China's largest search engine overtakes Dalian Wanda chairman Wang Jianlin

Robin Li made his money via search engine Baidu. Photo: Bloomberg Robin Li made his money via search engine Baidu. Photo: Bloomberg
Robin Li made his money via search engine Baidu. Photo: Bloomberg
READ FULL ARTICLE