Hong Kong businessman Richard Suen says he helped Sands win a gambling licence in Macau. Photo: AP
Hong Kong businessman Richard Suen says he helped Sands win a gambling licence in Macau. Photo: AP

Hong Kong businessman a step closer to US$70m jury award from Sands

Hong Kong businessman Richard Suen says he helped Sands win a gambling licence in Macau. Photo: AP
Hong Kong businessman Richard Suen says he helped Sands win a gambling licence in Macau. Photo: AP
READ FULL ARTICLE