Xinxin made its Hong Kong market debut in October 2007. Photo: Dickson Lee Xinxin made its Hong Kong market debut in October 2007. Photo: Dickson Lee
Xinxin made its Hong Kong market debut in October 2007. Photo: Dickson Lee

Nickel producer Xinxin predicts return to profit

Xinxin made its Hong Kong market debut in October 2007. Photo: Dickson Lee Xinxin made its Hong Kong market debut in October 2007. Photo: Dickson Lee
Xinxin made its Hong Kong market debut in October 2007. Photo: Dickson Lee
READ FULL ARTICLE