An Asian woman dips her feet in the Louvre fountain in Paris. Photo: Screenshot via Weibo
An Asian woman dips her feet in the Louvre fountain in Paris. Photo: Screenshot via Weibo
Amy Li
Opinion

Opinion

Amy Li

Has Chinese-tourist bashing gone too far?

An Asian woman dips her feet in the Louvre fountain in Paris. Photo: Screenshot via Weibo
An Asian woman dips her feet in the Louvre fountain in Paris. Photo: Screenshot via Weibo
READ FULL ARTICLE