New members of the Politburo Standing Committee, from left, Zhang Gaoli, Liu Yunshan, Zhang Dejiang, Xi Jinping, Li Keqiang, Yu Zhengsheng and Wang Qishan. Photo: AP
New members of the Politburo Standing Committee, from left, Zhang Gaoli, Liu Yunshan, Zhang Dejiang, Xi Jinping, Li Keqiang, Yu Zhengsheng and Wang Qishan. Photo: AP

China's political reform must combine modern ideals and tradition

Lanxin Xiang says China's leaders have to overcome crisis of legitimacy

New members of the Politburo Standing Committee, from left, Zhang Gaoli, Liu Yunshan, Zhang Dejiang, Xi Jinping, Li Keqiang, Yu Zhengsheng and Wang Qishan. Photo: AP
New members of the Politburo Standing Committee, from left, Zhang Gaoli, Liu Yunshan, Zhang Dejiang, Xi Jinping, Li Keqiang, Yu Zhengsheng and Wang Qishan. Photo: AP
READ FULL ARTICLE