Zhang Dejiang. Photo: Xinhua Zhang Dejiang. Photo: Xinhua
Zhang Dejiang. Photo: Xinhua

Hong Kong police deserved Zhang Dejiang's pat on the back

Zhang Dejiang. Photo: Xinhua Zhang Dejiang. Photo: Xinhua
Zhang Dejiang. Photo: Xinhua
READ FULL ARTICLE