Hong Kong Red Cross Blood Transfusion Service. Photo: Sam Tsang Hong Kong Red Cross Blood Transfusion Service. Photo: Sam Tsang
Hong Kong Red Cross Blood Transfusion Service. Photo: Sam Tsang

Blood donor screening necessary

Hong Kong Red Cross Blood Transfusion Service. Photo: Sam Tsang Hong Kong Red Cross Blood Transfusion Service. Photo: Sam Tsang
Hong Kong Red Cross Blood Transfusion Service. Photo: Sam Tsang
READ FULL ARTICLE