Donald Tsang at Hong Kong’s High Court on Monday. Photo: Sam Tsang Donald Tsang at Hong Kong’s High Court on Monday. Photo: Sam Tsang
Donald Tsang at Hong Kong’s High Court on Monday. Photo: Sam Tsang

Trial of ex-Hong Kong leader Donald Tsang about triviality and revenge

Donald Tsang at Hong Kong’s High Court on Monday. Photo: Sam Tsang Donald Tsang at Hong Kong’s High Court on Monday. Photo: Sam Tsang
Donald Tsang at Hong Kong’s High Court on Monday. Photo: Sam Tsang
READ FULL ARTICLE