Chen Kun (left), Yu Entai, Bai Baihe and Qin Hao in Chongqing Hot Pot (category IIB; Putonghua, Sichuan dialect), directed by Wang Qing.
Chen Kun (left), Yu Entai, Bai Baihe and Qin Hao in Chongqing Hot Pot (category IIB; Putonghua, Sichuan dialect), directed by Wang Qing.
READ FULL ARTICLE