Warren Mok of Opera Hong Kong. Photo: Franke Tsang Warren Mok of Opera Hong Kong. Photo: Franke Tsang
Warren Mok of Opera Hong Kong. Photo: Franke Tsang

Singer and founder of Opera Hong Kong Warren Mok is a practical dreamer

TIMEKEEPER

Topic |   XXIV - 2015
Warren Mok of Opera Hong Kong. Photo: Franke Tsang Warren Mok of Opera Hong Kong. Photo: Franke Tsang
Warren Mok of Opera Hong Kong. Photo: Franke Tsang
READ FULL ARTICLE