Venice of Hong Kong - Tai O by Yang Xiaoyang. Photos: Yang Xiaoyang
Venice of Hong Kong - Tai O by Yang Xiaoyang. Photos: Yang Xiaoyang
LIFE

Exhibition celebrates ink painters from Hong Kong and Shenzhen

Venice of Hong Kong - Tai O by Yang Xiaoyang. Photos: Yang Xiaoyang
Venice of Hong Kong - Tai O by Yang Xiaoyang. Photos: Yang Xiaoyang
READ FULL ARTICLE