Hou Hsiao-hsien's The Assassin (Category IIA, Putonghua) stars Shu Qi, Chang Chen, Zhou Yun, Satoshi Tsumabuki, and Sheu Fang-yi
Hou Hsiao-hsien's The Assassin (Category IIA, Putonghua) stars Shu Qi, Chang Chen, Zhou Yun, Satoshi Tsumabuki, and Sheu Fang-yi

Review |
Film review: The Assassin, Hou Hsiao-hsien's masterful wuxia drama

Hou Hsiao-hsien's The Assassin (Category IIA, Putonghua) stars Shu Qi, Chang Chen, Zhou Yun, Satoshi Tsumabuki, and Sheu Fang-yi
Hou Hsiao-hsien's The Assassin (Category IIA, Putonghua) stars Shu Qi, Chang Chen, Zhou Yun, Satoshi Tsumabuki, and Sheu Fang-yi
READ FULL ARTICLE