Kai Tak Kai Tak
Kai Tak

Journey to the East

We explore the changes looming for Kai Tak and Kwun Tong now that the new redevelopment projects are underway.

Topic |   HK Magazine Archive
Kai Tak Kai Tak
Kai Tak
READ FULL ARTICLE