Teahouse owner Yuki Nakata Teahouse owner Yuki Nakata
Teahouse owner Yuki Nakata

The Top 5 Tea Time

Teahouse owner Yuki Nakata tells us her top places for teatime.

Topic |   HK Magazine Archive
Teahouse owner Yuki Nakata Teahouse owner Yuki Nakata
Teahouse owner Yuki Nakata
READ FULL ARTICLE