Sri Lankan Foreign Minister Ravi Karunanayake. Photo: Xinhua

Sri Lanka foreign minister quits amid insider trading scandal

Sri Lankan Foreign Minister Ravi Karunanayake. Photo: Xinhua
READ FULL ARTICLE