Li Shangjiang and his son Li Guanfeng. Photo: SCMP Pictures
Li Shangjiang and his son Li Guanfeng. Photo: SCMP Pictures

Gang-rape defendant’s family to request open trial

Li Shangjiang and his son Li Guanfeng. Photo: SCMP Pictures
Li Shangjiang and his son Li Guanfeng. Photo: SCMP Pictures
READ FULL ARTICLE