Live chicken shooting backfires at Zhejiang fair. Photo: Weibo screenshot

Live chicken shooting backfires at Zhejiang fair

TOP PICKS

Live chicken shooting backfires at Zhejiang fair. Photo: Weibo screenshot
READ FULL ARTICLE