China's Vice President Xi Jinping. Photo: Reuters China's Vice President Xi Jinping. Photo: Reuters
China's Vice President Xi Jinping. Photo: Reuters

Xi Jinping mourns 'China's great friend' Sihanouk

Topic |   Norodom Sihanouk
China's Vice President Xi Jinping. Photo: Reuters China's Vice President Xi Jinping. Photo: Reuters
China's Vice President Xi Jinping. Photo: Reuters
READ FULL ARTICLE