A screengrab from Ai Weiwei's YouTube video.
A screengrab from Ai Weiwei's YouTube video.
Ai Weiwei

Ai Weiwei bemoans block on his 'Gangnam' parody

A screengrab from Ai Weiwei's YouTube video.
A screengrab from Ai Weiwei's YouTube video.
READ FULL ARTICLE