Han Suyin in Hong Kong in 1988. Photo: SCMP
Han Suyin in Hong Kong in 1988. Photo: SCMP

‘Chinese revolutionary’ author Han Suyin dies at 95

Han Suyin in Hong Kong in 1988. Photo: SCMP
Han Suyin in Hong Kong in 1988. Photo: SCMP
READ FULL ARTICLE