Who's who: seven party heavyweights named to China's Politburo core

China's top leadership committee was reduced from nine to seven members: Xi Jinping, Li Keqiang, Zhang Dejiang, Yu Zhengsheng, Liu Yunshan, Wang Qishan, Zhang Gaoli.

READ FULL ARTICLE