Screen grab of Ju Xuguang's weibo. Screen grab of Ju Xuguang's weibo.
Screen grab of Ju Xuguang's weibo.

Chongqing authority to examine official’s alleged sex romp

Screen grab of Ju Xuguang's weibo. Screen grab of Ju Xuguang's weibo.
Screen grab of Ju Xuguang's weibo.
READ FULL ARTICLE