Zhang Xiaoming to head liaison office; Peng Qinghua to be Guangxi party chief

Zhang Xiaoming, veteran of HK affairs, will replace Peng Qinghua, new Guangxi party chief

READ FULL ARTICLE