Zhang Xiaoming and Hu Chunhua

Beijing confirms Zhang Xiaoming and Hu Chunhua in top regional positions

Zhang Xiaoming and president's protégé Hu Chunhua take up top regional positions

Topic |   China leadership

TOP PICKS

Zhang Xiaoming and Hu Chunhua
READ FULL ARTICLE