Xu Zheng and Thai PM Yingluck Shinawatra. Photo: SCMP pictures.
Xu Zheng and Thai PM Yingluck Shinawatra. Photo: SCMP pictures.

Lost In Tie-land: Chinese director slammed for casual dress when meeting Thai PM

Xu Zheng and Thai PM Yingluck Shinawatra. Photo: SCMP pictures.
Xu Zheng and Thai PM Yingluck Shinawatra. Photo: SCMP pictures.
READ FULL ARTICLE