Actress Jiang Xin plays a bow and arrow-wielding, cowboy hat-wearing heroine in anti-Japanese war drama 'Ready to Fly'. Actress Jiang Xin plays a bow and arrow-wielding, cowboy hat-wearing heroine in anti-Japanese war drama 'Ready to Fly'.
Actress Jiang Xin plays a bow and arrow-wielding, cowboy hat-wearing heroine in anti-Japanese war drama 'Ready to Fly'.
Ernest Kao
Opinion

Opinion

Ernest Kao

'Ridiculous' rape scene 'may be cut' from anti-Japanese war drama

Scene from mainland China TV series Jianzai Xianshang criticised

Actress Jiang Xin plays a bow and arrow-wielding, cowboy hat-wearing heroine in anti-Japanese war drama 'Ready to Fly'. Actress Jiang Xin plays a bow and arrow-wielding, cowboy hat-wearing heroine in anti-Japanese war drama 'Ready to Fly'.
Actress Jiang Xin plays a bow and arrow-wielding, cowboy hat-wearing heroine in anti-Japanese war drama 'Ready to Fly'.
READ FULL ARTICLE