Vice-Premier Wang Yang Vice-Premier Wang Yang
Vice-Premier Wang Yang
Wang Yang

Dire manners and 'uncivilised behaviour' of tourists is harming China's image, admits VP Wang Yang

Topic |   Wang Yang
Vice-Premier Wang Yang Vice-Premier Wang Yang
Vice-Premier Wang Yang
READ FULL ARTICLE