Zhou Yongkang, who worked together with Guo Yongxiang for 12 years until 2002. Photo: Xinhua Zhou Yongkang, who worked together with Guo Yongxiang for 12 years until 2002. Photo: Xinhua
Zhou Yongkang, who worked together with Guo Yongxiang for 12 years until 2002. Photo: Xinhua
Zhou Yongkang

Anti-graft campaign in China claims another big fish

Topic |   Zhou Yongkang
Zhou Yongkang, who worked together with Guo Yongxiang for 12 years until 2002. Photo: Xinhua Zhou Yongkang, who worked together with Guo Yongxiang for 12 years until 2002. Photo: Xinhua
Zhou Yongkang, who worked together with Guo Yongxiang for 12 years until 2002. Photo: Xinhua
READ FULL ARTICLE