Jiang Shigong. Photo: Screenshot via Peking University
Jiang Shigong. Photo: Screenshot via Peking University

China law professor blasts 'hired guns of western power' in commencement speech

Jiang Shigong. Photo: Screenshot via Peking University
Jiang Shigong. Photo: Screenshot via Peking University
READ FULL ARTICLE