Xi Jinping tours a farm in Hubei yesterday. Photo: SCMP
Xi Jinping tours a farm in Hubei yesterday. Photo: SCMP
Xi Jinping

Xi hints at just minor reform down on the farm

Xi Jinping tours a farm in Hubei yesterday. Photo: SCMP
Xi Jinping tours a farm in Hubei yesterday. Photo: SCMP
READ FULL ARTICLE