Xiao Shu seen in Hong Kong earlier this year. Photo: Ying Chan
Xiao Shu seen in Hong Kong earlier this year. Photo: Ying Chan

Journalist Xiao Shu held after calling for activist Xu Zhiyong's release

Xiao Shu seen in Hong Kong earlier this year. Photo: Ying Chan
Xiao Shu seen in Hong Kong earlier this year. Photo: Ying Chan
READ FULL ARTICLE