Xu Ming, Zhou Yongkang, Huang Qifan and Xia Zeliang. Photo: Reuters and AFP Xu Ming, Zhou Yongkang, Huang Qifan and Xia Zeliang. Photo: Reuters and AFP
Xu Ming, Zhou Yongkang, Huang Qifan and Xia Zeliang. Photo: Reuters and AFP
Zhou Yongkang

The art of survival in China: how some of Bo’s cronies cling on

Topic |   Zhou Yongkang
Xu Ming, Zhou Yongkang, Huang Qifan and Xia Zeliang. Photo: Reuters and AFP Xu Ming, Zhou Yongkang, Huang Qifan and Xia Zeliang. Photo: Reuters and AFP
Xu Ming, Zhou Yongkang, Huang Qifan and Xia Zeliang. Photo: Reuters and AFP
READ FULL ARTICLE