Li Chongxi was promoted to plum party posts in Sichuan under Zhou Yongkang's (inset) tenure. Photo: SCMP
Li Chongxi was promoted to plum party posts in Sichuan under Zhou Yongkang's (inset) tenure. Photo: SCMP

Zhou Yongkang's powerful former aide sacked amid graft probe

Li Chongxi was promoted to plum party posts in Sichuan under Zhou Yongkang's (inset) tenure. Photo: SCMP
Li Chongxi was promoted to plum party posts in Sichuan under Zhou Yongkang's (inset) tenure. Photo: SCMP
READ FULL ARTICLE