Yu Zhengsheng. Photo: Xinhua Yu Zhengsheng. Photo: Xinhua
Yu Zhengsheng. Photo: Xinhua

Yu Zhengsheng seeks 'civilian-level dialogue' to broach political discussions with Taiwan

Yu Zhengsheng seeks to advance political talks despite KMT reluctance on issue

Yu Zhengsheng. Photo: Xinhua Yu Zhengsheng. Photo: Xinhua
Yu Zhengsheng. Photo: Xinhua
READ FULL ARTICLE