Xi Jinping, said to be a reformer like Deng Xiaoping. Photo: EPA Xi Jinping, said to be a reformer like Deng Xiaoping. Photo: EPA
Xi Jinping, said to be a reformer like Deng Xiaoping. Photo: EPA

Xi Jinping following in Deng Xiaoping's reformer footsteps, ex-adviser says

Topic |   Xi Jinping
Xi Jinping, said to be a reformer like Deng Xiaoping. Photo: EPA Xi Jinping, said to be a reformer like Deng Xiaoping. Photo: EPA
Xi Jinping, said to be a reformer like Deng Xiaoping. Photo: EPA
READ FULL ARTICLE