Pu Zhiqiang (left) and Qu Zhenhong Pu Zhiqiang (left) and Qu Zhenhong
Pu Zhiqiang (left) and Qu Zhenhong

Police detain Qu Zhenhong, niece representing rights lawyer Pu Zhiqiang, attorney says

Pu Zhiqiang (left) and Qu Zhenhong Pu Zhiqiang (left) and Qu Zhenhong
Pu Zhiqiang (left) and Qu Zhenhong
READ FULL ARTICLE